Excursie Baggerwerken Valencia op woensdag 19 december 2018

December 19, 2018

Ons lid Henk Wibbelink nodigt ons op woensdag 19 december uit voor een bezoek aan de baggerwerken in de haven van Valencia die momenteel worden uitgevoerd door de Spaanse dochter DRAVO van de Koninklijke Van Oord. U wordt verwacht om 10.00 uur in het werkkantoor van DRAVO in de haven Valencia. Hier staat de koffie klaar en er wordt ter plaatse een bezoek aan één van de baggerschepen, de sleepzuiger Costa Daurada of de back-hoe De Razende Bol georganiseerd. Aangezien deze schepen 24/7 werken en de sleepzuiger een cyclus heeft van baggeren, varen en dumpen van zo’n 2 ½ uur, moet e.e.a. op het moment worden ingepast. We zijn voor het middageten weer terug. Daar er binnen de haven strikte veiligheids regels bestaan is het nodig u tiidig  aan te melden met opgave van uw DNI of paspoort nummer. Eventuele gasten moeten minimaal de leeftijd hebben van 16 jaar. Om reeds kennis te nemen van DRAVO en de Koninlijke Van Oord verwijzen we naar de web sites DRAVO Madrid en Van Oord Dredging.

Sluitingsdatum voor aanmeldingen: 14 december. Mocht u vragen hebben dan kunt u die richten aan Henk Wibbelink via mail hwibbelink@denialink.com of tel. 670 75 11 68.

Deze excursie is gratis voor zowel leden als belangstellenden uit de Nederlandssprekende gemeenschap.